Мій міжатестаційний періодПрізвище, ім’я, по батькові вчителя
Марченко Наталія Петрівна
Міжатестаційні роки 2015 - 2020
Дата народження 12.05.1975
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель початкових класів
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 19 років
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) повна вища, Полтавський державний педагогічний університет 2009 рік, спеціальність Початкове навчання. Дошкільне виховання.
Науковий ступінь (вчене звання)
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа) Учитель початкових класів Свідоцтво 12 СПВ 772167 20 червня 2014 р.
Дата та результати попередньої атестації 03.04.2015 присвоєна кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії"

Творча книжка

Методична картка
Методична тема, над якою працюю 1 рік

2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Передовий педагогічний досвід, який використовую (яку технологію навчання, в кого запозичую) 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Мій досвід (проблема, ким, коли вивчався) 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Власні методичні розробки (брошури, презентації, відео та ін.) 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Мої повідомлення:
- на сайті (1);
- у районці (2);
- інші (3)
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у психолого-педагогічних семінарах 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у предметних тижнях 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Виступи на педраді 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Методичні наради та інші збори (виступи) 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у педчитаннях, конференціях 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Експериментально-дослідницька робота 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у ярмарках педагогічних технологій 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у різних виставках, конкурсах, змаганнях 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь та перемога учнів в олімпіадах з предметів 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у МАН 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Медалісти 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Вступ до педвузів 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Робота з батьками та населенням 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Моя громадська активність 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Інші види діяльності 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
 Примітка: методична картка ведеться окремо кожним учителем від атестації до атестації (за 5 років)

Немає коментарів:

Дописати коментар